Ikgadējais LEKSA kongress 2014: Latvijas Reģionālās un sociālās politikas attīstības tendences

November 28, 2014 to November 28, 2014 10:00 - 17:00

PROGRAMMA

10:00-10:30  Dalībnieku reģistrācija un kafijas pauze
10:30-10:45 Semināra atklāšana, Prof. Dr. Andris Kangro, Latvijas Universitātes mācību prorektors
10:45-11:15 Kopsavilkums par LEKSA paveiktajām aktivitātēm un stratēģijas plāniem, Prof. Dr. Juris Krūmiņš, LEKSA padomes priekšsēdētājs
11:15-11:45 Eiropas Komisijas atbalsts līdz 2017.g: Erasmus+ Žana Monē (Jean Monne) programma, Prof.Dr. Tatjana Muravska, LEKSA prezidente
11:45-12:30 Diskusija: dalībnieku jautājumi un atbildes
12:30-13:30   Darba pusdienas
13:30-14:10 Uz vietu balstītas pieejas izmantošana reģionālās attīstības plānošanas pilnveidošanai Latvijā, Dr. Līga Baltiņa, LEKSA jauno zinātnieku sekcijas vadītāja
14:10-14:40 Diskusija: jautājumi un atbildes
14:40-15:20  Arodbiedrības loma sociālajā dialogā Latvijā, Dr. Sergejs Stacenko, LU ESASAC pētnieks
15:20-15:40  Diskusija: jautājumi un atbildes
15:40-16:00 Kafijas pauze
16:00-16:30 Zinātnieku ieguldījums sociāla dialoga pētījumos, Prof. Dr. Tatjana Volkova, Banku Augstskola
16:30-17:00 Noslēgums: kopsavilkums un secinājumi par apspriestajiem jautājumiem, Prof. Dr. Biruta Sloka, LEKSA prezidentes vietniece

 

© 2017 Latvian European Community Studies Association